Share This Post

Apakah Kakak Masih Hafal Dasa Dharma Pramuka?

...Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Cinta ....... dan kasih sayang sesama manusia

Patriot yang sopan dan ..........

Patuh dan suka ........

....... menolong dan tabah.

Rajin, ....... dan gembira.

Hemat, cermat dan .........

........., berani dan setia.

Bertanggung jawab dan ........ dipercaya.

........ dalam pikiran perkataan dan perbuatan.